تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
375
تعداد تبلیغات
48
تعداد سایت ها
355
پاپ آپ امروز
8552
پاپ آپ دیروز
9066
کل پاپ آپ ها
2876473
درآمد امروز کاربران
128535 ریال
درآمد دیروز کاربران
136065 ریال
کل درآمد های واریزی
46908986 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/2/30
کاربران برتر امروز
Asiye
پاپ آپ : 4648
slay1377
پاپ آپ : 1560
darklady
پاپ آپ : 1228
Ava
پاپ آپ : 1
maher
پاپ آپ : 1123
AMT
پاپ آپ : 8
zedbazh
پاپ آپ : 1
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 46908986 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
231 AshrafAnbia 120000 1396/5/18
230 slay1377 110000 1396/5/18
229 Asiye 400000 1396/5/18
228 darklady 300000 1396/5/18
227 darklady 110000 1396/5/13
226 hiweb2015 390000 1396/5/13
225 Asiye 490000 1396/5/13
224 slay1377 100000 1396/5/13
223 lorman 120000 1396/5/13
222 Asiye 530000 1396/4/31
221 darklady 270000 1396/4/31
220 lorman 220000 1396/4/31
219 mirzai 101000 1396/4/31
218 lorman 200000 1396/4/26
217 nsaman653 130000 1396/4/26
216 darklady 350000 1396/4/26
215 Asiye 550000 1396/4/26
214 slay1377 145000 1396/4/15
213 darklady 560000 1396/4/15
212 Asiye 1000000 1396/4/15