تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
337
تعداد تبلیغات
47
تعداد سایت ها
319
پاپ آپ امروز
3835
پاپ آپ دیروز
4093
کل پاپ آپ ها
1603302
درآمد امروز کاربران
57660 ریال
درآمد دیروز کاربران
61410 ریال
کل درآمد های واریزی
29395986 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/2/30
کاربران برتر امروز
Asiye
پاپ آپ : 1019
slay1377
پاپ آپ : 2219
lorman
پاپ آپ : 229
mirzai
پاپ آپ : 11
darklady
پاپ آپ : 108
Ava
پاپ آپ : 4
maher
پاپ آپ : 236
AMT
پاپ آپ : 14
hamoon1377
پاپ آپ : 3
mirmohsen
پاپ آپ : 1
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 29395986 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
167 slay1377 500000 1395/12/30
166 darklady 120000 1395/12/30
165 Asiye 140000 1395/12/30
164 AMT 100000 1395/12/17
163 slay1377 250000 1395/12/17
162 Asiye 120000 1395/12/17
161 Asiye 120000 1395/12/10
160 slay1377 390000 1395/12/10
159 lorman 110000 1395/12/10
158 masoudiyi 100000 1395/12/6
157 slay1377 400000 1395/12/6
156 slay1377 310000 1395/12/2
155 Asiye 135000 1395/12/2
154 darklady 102000 1395/12/2
153 slay1377 320000 1395/11/26
152 masoudiyi 110000 1395/11/26
151 lorman 100000 1395/11/22
150 darklady 110000 1395/11/22
149 slay1377 230000 1395/11/22
148 slay1377 460000 1395/11/19