تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
363
تعداد تبلیغات
48
تعداد سایت ها
347
پاپ آپ امروز
921
پاپ آپ دیروز
6433
کل پاپ آپ ها
2407763
درآمد امروز کاربران
13935 ریال
درآمد دیروز کاربران
94875 ریال
کل درآمد های واریزی
40712986 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/2/30
کاربران برتر امروز
Asiye
پاپ آپ : 463
slay1377
پاپ آپ : 25
lorman
پاپ آپ : 104
mirzai
پاپ آپ : 3
darklady
پاپ آپ : 274
maher
پاپ آپ : 60
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 40712986 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
211 darklady 435000 1396/4/5
210 slay1377 300000 1396/4/5
209 Asiye 580000 1396/4/5
208 hiweb2015 270000 1396/3/19
207 Asiye 390000 1396/3/19
206 slay1377 230000 1396/3/19
205 darklady 118000 1396/3/19
204 lorman 165000 1396/3/19
203 hiweb2015 430000 1396/3/7
202 slay1377 260000 1396/3/7
201 Asiye 450000 1396/3/7
200 darklady 110000 1396/3/7
199 Asiye 570000 1396/3/1
198 slay1377 345000 1396/3/1
197 hiweb2015 240000 1396/3/1
196 lorman 110000 1396/3/1
195 Asiye 115000 1396/2/24
194 slay1377 100000 1396/2/24
193 hiweb2015 200000 1396/2/24
192 darklady 102000 1396/2/16