تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
330
تعداد تبلیغات
43
تعداد سایت ها
317
پاپ آپ امروز
6602
پاپ آپ دیروز
9001
کل پاپ آپ ها
1402904
درآمد امروز کاربران
99255 ریال
درآمد دیروز کاربران
135315 ریال
کل درآمد های واریزی
27045986 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/2/30
کاربران برتر امروز
masoudiyi
پاپ آپ : 548
AshrafAnbia
پاپ آپ : 1010
Asiye
پاپ آپ : 778
slay1377
پاپ آپ : 3772
payam1346
پاپ آپ : 1
lorman
پاپ آپ : 295
adele392
پاپ آپ : 1
darklady
پاپ آپ : 109
Ava
پاپ آپ : 1
maher
پاپ آپ : 89
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 27045986 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
156 slay1377 310000 1395/12/2
155 Asiye 135000 1395/12/2
154 darklady 102000 1395/12/2
153 slay1377 320000 1395/11/26
152 masoudiyi 110000 1395/11/26
151 lorman 100000 1395/11/22
150 darklady 110000 1395/11/22
149 slay1377 230000 1395/11/22
148 slay1377 460000 1395/11/19
147 Asiye 120000 1395/11/19
146 Asiye 100000 1395/11/16
145 slay1377 555000 1395/11/16
144 slay1377 100000 1395/11/11
143 darklady 108000 1395/11/11
142 Asiye 175000 1395/11/11
141 slay1377 260000 1395/11/6
140 slay1377 225000 1395/11/6
139 maher 149000 1395/11/6
138 Asiye 155000 1395/11/6
137 slay1377 120000 1395/11/3