تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
417
تعداد تبلیغات
48
تعداد سایت ها
389
پاپ آپ امروز
422
پاپ آپ دیروز
1162
کل پاپ آپ ها
4220148
درآمد امروز کاربران
6330 ریال
درآمد دیروز کاربران
17445 ریال
کل درآمد های واریزی
67278736 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/2/30
کاربران برتر امروز
nsaman653
پاپ آپ : 331
darklady
پاپ آپ : 54
maher
پاپ آپ : 36
hamoon1377
پاپ آپ : 1
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 67278736 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
288 slay1377 390000 1396/11/21
287 Asiye 750000 1396/11/21
286 darklady 101000 1396/11/10
285 lorman 200000 1396/10/19
284 darklady 191000 1396/10/19
283 slay1377 530000 1396/10/19
282 Asiye 560000 1396/10/19
281 slay1377 900000 1396/10/1
280 darklady 124000 1396/10/1
279 darklady 124000 1396/10/1
278 lorman 200000 1396/10/1
277 Asiye 390000 1396/10/1
276 mojtabakhaloo 106750 1396/10/1
275 darklady 128000 1396/9/19
274 Asiye 370000 1396/9/19
273 mojtabakhaloo 210000 1396/9/19
272 slay1377 680000 1396/9/19
271 darklady 168000 1396/9/11
270 Asiye 600000 1396/9/5
269 lorman 180000 1396/9/5