تبلیغات
آمار سایت
تعداد کاربران
349
تعداد تبلیغات
48
تعداد سایت ها
339
پاپ آپ امروز
8649
پاپ آپ دیروز
8613
کل پاپ آپ ها
1840727
درآمد امروز کاربران
130260 ریال
درآمد دیروز کاربران
129030 ریال
کل درآمد های واریزی
33002986 ریال
تاریخ افتتاح سایت
1393/2/30
کاربران برتر امروز
azar387
پاپ آپ : 3
vida1390
پاپ آپ : 1
shahab
پاپ آپ : 1
Asiye
پاپ آپ : 4454
hiweb2015
پاپ آپ : 398
slay1377
پاپ آپ : 1498
payam1346
پاپ آپ : 1
lorman
پاپ آپ : 1893
mirzai
پاپ آپ : 23
darklady
پاپ آپ : 112
اثبات پرداختی ها
کل درآمد واریزی به حساب کاربران : 33002986 ریال

ID نام کاربری درآمد واریز شده تاریخ
179 slay1377 475000 1396/1/30
178 hiweb2015 210000 1396/1/30
177 Asiye 500000 1396/1/30
176 slay1377 100000 1396/1/26
175 Asiye 120000 1396/1/26
174 slay1377 300000 1396/1/17
173 lorman 190000 1396/1/17
172 hiweb2015 142000 1396/1/16
171 Asiye 200000 1396/1/16
170 slay1377 450000 1396/1/16
169 Asiye 120000 1396/1/7
168 slay1377 800000. 1396/1/7
167 slay1377 500000 1395/12/30
166 darklady 120000 1395/12/30
165 Asiye 140000 1395/12/30
164 AMT 100000 1395/12/17
163 slay1377 250000 1395/12/17
162 Asiye 120000 1395/12/17
161 Asiye 120000 1395/12/10
160 slay1377 390000 1395/12/10